Upchávky potrubia, Pakre

Kanalizačné mechanické upchávky sa využívajú k rýchlemu uzatvoreniu kanálových krytov a šachiet a v prípade poruchy alebo havárie zabraňujú prieniku nežiaducich kvapalín do kanalizácie. Používajú sa všade tam, kde do kanalizačnej siete nemajú alebo nesmú preniknúť nežiaduce kvapaliny a cudzie látky (nehody s únikom oleje nebo chemikálií, a pod). Mechanické upchávky a pakre firmy I.B.O.S. EU, a. s., majú mimoriadne tesniace vlastnosti a ľahko sa s nimi manipuluje. Okrem vzduchových upchávok sa vyrábajú mechanické upchávky oceľové alebo alumíniové.

    Nafukovacie upchávacie vaky