Tlakové skúšky potrubia

Systém Digipress

Zariadenie je pripravené k pripojeniu k boxu REVI, cez ktorý je ovládané.


Systém Digipress

Týmto zariadením sa vykonávajú tlakové , vzduchové skúšky tesnosti potrubia a kanalizácie. Ovládacia jednotka je vybavená PC s softwarom , ktorý vyhodnocuje tesnosť na základe dopredu zadaných hodnôt.