Služby

Vykonávame:

 • Čistenie domového odpadového potrubia
 • Vysokotlaké čistenie potrubia a kanalizácie priemerov rozsahu DN 50 - DN 400
 • Monitorovanie potrubia a kanalizácie priemerov rozsahu DN 50 - DN 800
  - monitoring trasy
  - meranie sklonu potrubia
  - monitoring spojov
  - monitoring zaustenia kanalizačných odbočiek
  - výstup monitorovania na DVD nosiči prípadne iným spôsobom na základe
    dohody
  - vyhotovenie protokolu monitoringu podľa STN EN 13508-2 + A1
  - vyhotovenie správy o stave potrubia

Kontakt:
+421 918 512 430