Monitorovacia technika

Revi 250 rotary

Nástrčná kamera REVI 250 bola rozšírená o rotačnú a výkyvnú kamerovú hlavu. Táto kamerová hlava je jednoducho zameniteľná, cez konektor, za štandardnú axiálnu kameru REVI 250. Výkyv a rotácia sa ovldáda cez jyoistick na ovládacom boxe, v ktorom je nainštalovaný „inteligent control systém“, ktorým je možné obsluhovať celý systém (nulová poloha, automatické pohľady kamerovej hlavy a iné). Obslužné, vodotesné Pely kufre sú vyrábané v troch variantách – USB výstup, SD memory card alebo PC. Kamerová hlava so systémom „ROLMATIK – umelá nivelita“ a krycím safírový sklom pred optikou. Na navijáku je mechanická brzda a elektronika k meraniu metrov.


Revi 250

Tento typ prenosného farebného monitorovacieho zariadenia je určený pre domovú kanalizáciu vrátane prípojok v rozpätí DN 50 – DN 300. Do potrubia sa nastrkáva ručne pomocou vystuženého kábla. Táto technika sa najčastejšie používa vo firmách, ktoré sa zaoberajú čistením a monitorovaním kanalizačných prípojok, správcovstvom kanalizačných sietí. Obslužné, vodotesné Pely kufre sú vyrábané v troch variantách – USB výstup, SD memory card alebo PC. Kamerová hlava s systémom „ROLMATIK – umelá nivelita“ a krycím safírový sklom pred optikou. Na navijáku je mechanická brzda a elektronika k meraniu metrov.


Revi 300

Tento samochodný systém je určený pre monitorovanie potrubia DN 100 – DN 300. Obsluhuje sa cez totožný ovládací box a naviják ako REVI 550. Kamerový vozík s hlavou je kompatibilný s systémom REVI 250 ROTARY. Touto kompatibilitou medzi systémami boli dosiahnuté zásadné finančné úspory pri nákupe monitorovacej techniky. Vozík REVI 300 má dva motory, čo umožňuje jeho zatáčanie.


Revi 550

Samochodný prenosný kamerový systém určený pre monitoring DN 150 – DN 800. Kamera je často inštalovaná do predpripravených vozidiel s možnosťou jeho vybratia alebo použitia v nezávislom – inom – vozidle. Systém má mnoho možností výbavy, ktoré je možné kombinovať. Základnú zostavu tvorí kamerový vozík s rotačnou a výkyvnou kamerovou hlavou, automatický naviják a PC ovládací box.


Revi 800

Monitorovanie vrtov s priemerom 150 – 800 mm. Kamerová hlava je do vrtu spúšťaná cez trojnožku s kladkou. Kamerová hlava je nerezová , umožňuje rotáciu pozdĺž vlastnej osy. V čele kamery je umiestnený kamerový modul určený k zvislému pohľadu. Boční pohľad je ovládaný pomocou druhého kamerového modulu, ktorý je v uhle 90°. k čelnej optike. Obraz medzi čelným a bočným videním sa prepína na ovládacom boxe. Stav vrtu je priebežne zobrazovaný na monitore s možnosťou okamžitého CD/DVD záznamu alebo fotodokumentácie. Hľbka vrtu j meraná digitálnou kartou s meraním OSD CCK.


Revi 1200

Najvyššia verzia monitorovacej techniky. Systém je určený na zabudovanie vo vozidle. Monitorig potrubia DN 200 – DN 1200. Kamera je vybavená kompletným kanalizačným softvérom, svýstupom podľa súčasných noriem. Inštalácia sa uskutočňuje v vozidlách do 3500kg. Technické špecifikácie, varianty vybavenia sú vždy riešené na priame požiadavky zákazníka. Systém REVI 1200 je možné dodať aj samostatne ako mobilné zariadenie, ktoré nie je zabudované vo vozidle.


Camboss – NOVINKA 2013

Nový rad kamerového systému. Systém CamBoss ponúkame v prenosnej alebo zabudovanej variante. Rozsah použitia DN 150 – DN 1000. Kamerový vozík CamBoss je dvojmotorový, čo umožňuje riadenie zatáčania. Kamerová hlava je na nožičkovom pantografe, ktorý umožňuje zdvihnutie kamerovej hlavy do osi potrubia. Kamerový vozík má cúvaciu kameru, LED prídavné osvetlenie a prídavným podvozkom pre väčšie priemery potrubia. Naviják CamBoss je možné dodať s 200 – 500m káblom. Jedná sa o plnoautomatický naviják, ktorý je v prípade mobilného prevedenia osadení posuvnými kolieskami a výsuvnými madlom. V prípade zabudovanej kamery je možné naviják doplniť spúšťacím ramenom pre kamerový vozík. Ovládaci box , alebo zabudovaný pult je ovládaný cez PC. Jeho súčasťou je samozrejme kompletné sotwarové vybavenie, vrátene kanalizačného softwaru DigiCan.