Kontakt

  • Adresa: Bystrická cesta 2825 / 034 01 Ružomberok
  • Mobil: +421 918 512 430
  • E-mail: matus.vlcko@ibos-slovensko.sk
  • Doručovanie elektronických faktúr: faktury@ibos-slovensko.sk
  • www.ibos-slovensko.sk

  • IBOS Slovensko s.r.o
  • IČO: 46 886 737 IČ DPH: SK2023646273
  • Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddieli Sro., vo vložke 57888/L
  • Bankové spojenie: VÚB
  • IBAN: SK32 0200 0000 0030 8673 3953 SWIFT: SUBASKBX


Kontaktný formulár

Meno
Telefón alebo e-mail *
Vaša požiadavka *
* povinné údaje