Kombi kamera + čistiaca technika

Kombinácia REJET

Kombinácia čistiaceho zariadenia a kamerového zariadenia inštalovaná do vozidiel skriňového typu. Vysokotlakové zariadenie HYDROJET je prispôsobený veľkosti vozidla. V druhej polovici zadnej časti nákladného priestoru je inštalovaná kamera REVI 550. Priestor medzi kabínou a zadným priestorom pre tlakový čistič a kameru je využitý ako operátorské pracovisko kamery.


Kombinácia REMAX

Kombinácia čistiaceho zariadenia a kamerového zariadenia inštalovaná do vozidiel skriňového typu. Vysokotlakové zariadenie HYDROJET je prispôsobený veľkosti vozidla. V druhej polovici zadnej časti nákladného priestoru je inštalovaná kamera REVI 550. Priestor medzi kabínou a zadným priestorom pre tlakový čistič a kameru je využitý ako operátorské pracovisko kamery.