Cisternové nadstavby

Cisterna na pitnú vodu prívesný vozík

Nádrž cisterny je vyrobená z nerezového plechu. Nádrž je netlaková, izolovaná, určená pre prepravu tekutých potravinárskych komodít. Tesnenia sú zodpovedajú požiadavkám na prepravu potravinárskych produktov. V hornej časti nádrže je uzamykateľný prielez s odvzdušňovacím ventilom. V zadnej časti cisterny je výpustné potrubie s výdajnou lištou. Výdajná lišta je umiestnená v uzavierateľnej plastovej skrini. Na rám vozíku je nádrž namontovaná dvomi nerezovými sedla.

 • Materiál: AISI 304 s potravinárskym atestom
 • Objem: 1 000 litrov
 • Počet komôr: 1 komora, s vlnolamom
 • Prielez: 420 mm
 • Tvar cisterny: kruhová - priemer 900 mm
 • Výrobca podvozku: Agados, s. r.o.
 • Celková hmotnosť: 1600 kg
 • Výpustné potrubie s výdajnou lištou, s tromi guľovými ventilmi 1“
 • Spodné napúšťanie „C“ s klapkou
 • Platová skriňa s výdajnou lištou 700x300x300, uzamykateľná
 • Izolácia cisterny tvrdou polyuretánovou penou hrúbky 50 mm
 • Tepelná izolácia vyhovuje pre média s mernou tepelnou kapacitou 2000 J/Kg.K a vyšším smerom k H2O (4180 J/Kg.K) a objemové hmotnosti 950 kg a vyššej
 • Tepelná izolácia cisterny je pokrytá nerezovým plechom hrúbky 0,8 mm s plastovými (PP) čelami v odtieni bielej RAL 9010
 • Pevný montovaný rám na masívnych “V” ojach
 • Konštrukcia žiarovo zinkovaná
 • 13” kolesá
 • Podporné koliesko
 • Zabezpečovacie kliny
 • Zámok k Uzamknutiu prívesného kĺbu proti ukradnutiu
 • Zadné oporné nohy pre stabilitu počas napúšťania (vypúšťania) odstavenia

Cisterny na nákladné nadstavby

Na základe Vašej požiadavky Vám vyrobíme cisternu na nový alebo použivaný podvozok nákladného automobilu alebo prípojného vozidla. Cisterna môže byť osadená čerpadlom na naplnenie a vypustenie, s vlastným pohonom alebo pomocným pohonom od motora podvozku.